Osobní údaje

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení uživatelé portálu djtomy.cz dovolte, abychom vás seznámili s nařízením Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů a zásadách jejich zpracování.

Abychom vám mohli poskytovat služby vyplývající z funkcí webových stránek djtomy.cz, shromažďujeme o vás osobní údaje nezbytné pro provoz služby.

Prohlašujeme, že zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou a zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu tzv. GDPR, které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

Abychom vám mohli poskytnout naše služby a abychom je mohli nadále zlepšovat, zpracováváme o vás následující nezbytné informace:

Návštěvník stránek

 1. Návštěvník stránek www.djtomy.cz ,  je zájemce o zajištění služby dj. Pro správné zajištění poptávky dj zpracováváme vaše jméno a e-mail, a text přiložený k poptávce. Všechny tyto údaje slouží k úspěšnému získání dj na vaši akci pomocí formuláře na stránce „Sjednejte si produkci“.Údaje z tohoto formuláře uchováváme maximálně 1 měsíc od odeslání.Nebo do odvolání na e-mailu: tomydj2@gmail.com.
 2. Zpracováváme informace, které nám poskytujete v souvislosti s používáním naší služby pro získání zakázky na hudební produkci dj.
 3. Váš e-mail nevyužíváme k žádným marketingovým účelům, ani ho neposkytujeme třetím stranám.
 4. Webové stránky www.djtomy.cz umožňují zveřejňovat komentáře. V komentářích je uvedeno jméno a text. Po dobu zveřejnění komentáře uchováváme e-mail a jméno komentujícího subjektu, který může být pro případ kontroly kontaktován e-mailem.

Nebo do odvolání souhlasu se zveřejněním komentáře na e-mail: info@djtomy.cz

Jaké další informace zpracováváme

 1.  platforma a cookies, jejichž ukládání můžete ukončit v nastavení prohlížeče.

Práva subjektu údajů

 1. V souvislosti s ochranou osobních údajů a naším zpracováváním máte právo na informace a přístup k vašim osobním údajům, zejména jaké údaje o vás zpracováváme, jakým způsobem jsou zpracovávány, jak dlouho je budeme zpracovávat, komu je případně budeme sdělovat. Máte právo na jejich úpravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost.
 2. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 3. V případě pochybností o správnosti zpracování osobních údajů, máte právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat prostřednictvím šifrovaných počítačových programů a zajistí jejich bezpečnost.

Závěrečná ustanovení

 1. Jako subjekt údajů, prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ustanovení §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle tzv. GDPR.
 2. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 3. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení se zpracováním osobních údajů.
 4. Správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Jak nás můžete kontaktovat

 1. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@djtomy.cz nebo na adrese odpovědného správce Tomáš Slovák Ostrožská 279 Veselí nad Moravou 69801
 2. Pokud nebudete s poskytnutým vysvětlením spokojeni, nebo máte pochybnosti o zákonnosti zpracování vašich údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.